MANAGING DIRECTOR


Sri. Donbosko

PRESIDENT


Sri. Velayudhan Palakkandi

VICE-PRESIDENT

Sri. Selvaraj

 

Federation Staff

  • Sreekumaran Nair
  • SK Girish Babu
  • K.Divakaran
  • K.K.Shaji
  • H.Appu

Federation Branch Managers

  • B.S VasanthaKumari (Thiruvananthapuram)
  • A.P Saneesh (Kalpata)
  • V.Sheeba (Thrissur)